Płyty polipropylenowe

PP Polipropylen  biorąc pod uwagę właściwości mechaniczne, znajduje się między polietylenem, a innymi technicznymi tworzywami sztucznymi (ABS, PA, itp.). Należy podkreślić niską gęstość PP (ok. 0,92 g/cm3) oraz jego wysoką odporność chemiczną (jest odporny na roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, estry, ketony), dzięki czemu ma on duże znaczenie jako tworzywo antykorozyjne. PP nie jest odporny na działanie kwasu chlorosulfonowego, stężonego kwasu azotowego oraz chlorowców. Dodatkową zaletą PP jest jego obojętność fizjologiczna. Zakres temperatur pracy od -20 st. C. do +100 st. C. Możliwe jest (choć bardzo trudne) spawanie oraz klejenie PP. Polipropylen jest tworzywem palnym.

Aktualnie brak wyników.

Wpisz ponownie czego szukasz.